Billig Serenade for Tenor, Horn and Strings - Les Illuminations - Nocturne Die Besten Liste